Kirkegata 2

Nytt kurs i desember.

Vi arrangerer et kurs for produsenter med hovedvekt på regnskapsførin og formelle regler rundt søknadsskriving. Ola Hunnes fra NFI vil gjennomgå regelverk og krav til søknader og rapportering.

Kurset vil også inneholde en del om strukturering og innhold i søknader. Foredragsholder blir annonsert senere. Vi åpner for påmelding i løpet av september.

Dato:

6.-7. desember

Sted:

Nordnorsk Filmsenters lokaler i Kirkegata 2, Tromsø

Pris:

NOK 400 Egenandel (inkluderer lunsj begge dager)

Målgruppe:

Filmprodusenter