Anmeldelse "Restriktorama"​

Publisert 06.02.2017

Les Aleksander Husers anmeldelse av "Restriktorama"

Restriktorama
Regissør: Thor Brenne
Produsent: Edelzek AS, Martin Edelsteen

Kortfilmen ”Restriktorama” skildrer en familie på randen av oppløsning, sett fra perspektivet til tenåringsdatteren – som helst observerer foreldrene gjennom videokameraet sitt.

Den relativt løst strukturerte fortellingen dreier seg om at faren skal felle et tre i hagen, med assistanse fra en mer praktisk anlagt venn av familien – og med dette blir filmen også en studie av en moderne manns følelse av utilstrekkelighet.

Filmen har et formmessig uttrykk som vektlegger stemning vel så mye som handling, der regissør Thor Brennes tar flere elementer fra sin erfaring fra musikkvideo over i det narrative kortfilmformatet. Resultatet er både friskt og spennende, selv om fortellergrepet med datteren som filmer ikke er spesielt nytt. Men det er uansett en velfungerende innfallsvinkel til å observere de voksne karakterene på avstand, og som effektivt understreker følelsen av at familiemedlemmene har blitt fremmede for hverandre.

Mye av konflikten ligger i det usagte, og adresseres sjelden direkte i den relativt sparsommelige dialogen. Dermed hviler mye på nyansene i spillet, som ved et par anledninger nok kunne ha vært mer subtilt. Jeg synes nok også at moren kunne ha blitt gitt en mer forsonende side, slik at hun ikke framstod så ensidig irritert og distansert – selv om det også skal sies at den lettere karikerte framstillingen av både henne og den til dels hjelpeløse faren gir filmen en befriende humor.

”Restriktorama” er uansett en både særegen og forfriskende film, som i all hovedsak også er forbilledlig underfortalt.

Aleksander Huser