FRISTER OG OPPFORDRINGER

Publisert 06.11.2017

Fra og med 2018 kommer vi til å stramme inn på frister som har med utbetaling av rater og tilskudd. Alle som i den siste tiden har fått tilskudd til utvikling eller produksjon, har fått en frist i tilskuddsbrevet til å anmode om dette. 

Fra og med 2018 trekkes tilskuddene - med mindre produsenten legger inn ny framdriftsplan og/eller finaniseringsplan i Filmsøk selv. Vi bruker veldig mye tid på å purre på frister. Vi har full forståelse for at det tar tid å finansiere et prosjekt og vi aksepterer stort sett utsettelser. Men produsent eller tilskuddsmotaker må søke om det. Alle som har utestående tilskudd bør sjekke opp dette før utgangen av 2017 og be om evt. utsettelse selv i Filmsøk. De som har utgåtte frister for "aksept" og "Rate 1"  etter 1.1 2018, kan ikke regne med å få tilskuddet utbetalt. Det er en ærlig sak å trekke et prosjekt som har fått støtte, hvis man ikke makter å gjennomføre det. 

DEADLINE for å melde seg på til pitchforumet BELOW ZERO er 27.11 2017

DEADLINE for å melde på film til CPH:DOX er 1.12

FRIST FOR ANMODNINGER OG UTBETALINGER AV RATER: 15.12 2017