Innspill til Kulturmeldingen

Publisert 06.12.2017

Sett fra et film-ståsted er det en vanskelig øvelse å ta en innspillskonferanse helt seriøst etter den behandlinga regjeringa har gitt filmen i budsjettet for 2018.
Her er det innlegget Tor Vadseth holdt på konferansen

Når Kulturdepartementet inviterer en filmorganisasjon til høring vet man ikke om man skal le eller gråte. Bare to uker etter at de har kutta 20 millioner i et allerede magert filmbudsjett og heller prioritert kirkevalget i 2019, vil de ha oss til å hjelpe dem med vegen videre. Samtidig er interessen for norske filmer større i inn- og utland enn noen gang tidligere. Årsaken er at vi har en sterk og levende filmbransje og at det i åra før denne regjeringa kom til makta ble drevet en filmpolitikk som ga resultat.

Det er bare to år siden regjeringa la fram ei egen filmmelding. Den var det enighet om på Stortinget, og det rådet vi har er veldig enkelt

FØLG OPP DET SOM STÅR I FILMMELDINGA!

Der står det for eksempel:

«Det er vesentlig for regjeringen at filmpolitikken bidrar til å styrke filmmiljøene i regionene».
Altså region ikke religion (jfr. 50 mill til Kirkevalget 2019)

Så langt er det ikke gjort, derfor er det helt uaktuelt for oss å bruke mer tid på innspill til ei regjering som er så innsausa i sin egen virkelighet at de ikke er i stand til å ta et eneste valg rota i den vi lever i. Der er det nemlig slik at de private investeringen regjeringa sikler etter, bare kommer dersom det ligger en god statlig politikk i bunnen.
Jeg ser at nordnorske Stortingsrepresentanter skryter av gaveforsterkningsordninga. Den regionale filmsatsinga fungerer på samme måte, men når filmstøtten kuttes forsvinner også de private investeringene. I dag gir ei statlig krone til regionene 3 kroner til filmproduksjon.

Vi har gitt nok innspill til regjeringa og derfor holder jeg ikke dette innlegget til dem, men til andre som måtte være interesserte, f.eks. om her skulle være representanter fra støttepartier og opposisjon.

Til dere kan jeg fortelle at regionalisering av filmbransjen er et godt virkemiddel - akkurat slik det står i den filmmeldinga som regjeringa sjøl har laga, men som de altså ikke vil følge. En god start er å øke bevilgningene til regionene – fordi det er effektivt politikk I dag fordeler staten 70 mill. til regionale senter og fond – for å utgjøre en forskjell kreves 70 mill. til. Regionene bør forvalte minimum 20% av de samla filmmidlene, og den prosentmessige økninga bør ikke skje ved at det totale filmtilskuddet reduseres.

Man må også utvikle Incentivordningen Den kunne være et godt verktøy for regional bransjeutvikling og gi landet gode inntekter om den ble gjort konkurransedyktig, forutsigbar, og uten budsjettbegrensinger og søknadsfrister.  

Til sist må man innføre AMT-direktivet som allerede er innført i flere EU-land Overgangen til digital distribusjon har bidratt til sterkt reduserte inntekter til filmprodusentene. Forslag til hvordan dette kan løses ligger allerede på kulturministerens bord.

Dersom denne regjeringa mot formodning skulle få gjennomført den Kulturmeldinga de nå innhenter impulser til har jeg bare en ting å si til de som oppholder seg i distrikta:

SISTE MANN MÅ HUSKE Å SLUKKE LYSET!

Da er jeg ferdig, og vil gjøre slik som visepresidenten i WADA, som av og til kaller seg Kulturminister, har gjort ved alle anledninger jeg har vært til stede - beklaget og sagt at hun dessverre har en annen viktig sak å ta seg av. Det har sikkert dere andre også. 

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk