Northern Character åpen for påmelding

Publisert 25.08.2017

Film&TV-festival i Murmansk Northern Character nærmer seg igjen – i år for tiende gang!

Jubileumsfestivalen byr på filmvisninger, faglig inspirasjon, internasjonal nettverksbygging, debatt – og ikke minst, ære og berømmelse!

Northern Character-festivalen i Murmansk som ble startet i 2008, er et direkte og sterkt bidrag til styrking av ytringsfrihet, demokratibygging, åpen debatt og samarbeid over grensene i det nordlige Europa. Gjennom 10 år har festivalen vist at den er et kraftfullt redskap i et betent politisk landskap mellom Øst og Vest – hvor det frie ord stadig er under hardt press.

Det russiske TV-selskapet TV21 er i samarbeid med det ikke-kommersielle produksjonsselskapet The Northern Character hovedarrangør for festivalen. Statlige og private TV-selskaper i Barentsregionen deltar sammen med uavhengige filmskapere og journalister. Northern Character samarbeider med Barents Press International og flere andre støttespillere. Tundra Film AS i Tromsø er samarbeidspartner og koordinator på norsk side.

Det konkurreres i følgende 7 kategorier: dokumentarfilm, TV-program, portrett, kulturprogram/-film, barne-/ungdomsprogram/-film, kort fiksjonsfilm, samt dokumentar debut. Mer info og festivalregler: http://www.northchar.ru/eng/dopolnitelno/festival-regulations/

NB! Alle bidrag må være ferdigstilt i 2016/17 og tekstet til engelsk!

Journalister, dokumentarister og frie filmskapere inviteres til å melde på bidrag her: http://www.northchar.ru/eng/apply-for-participation/ fra nå av – og SEINEST INNEN 15. september. SAMME TIDSFRIST gjelder også for filmfilene.

Filmfiler (max 5-7 GB) lastes opp til Vimeo e.l. Send link med passord for nedlasting til: festival21@inbox.ru med kopi til post@tundrafilm.no

Om finansieringen går i orden også i år, får 8 norske filmskapere/TV-medarbeidere som skal delta på festivalen, dekket reise og opphold. Felles avreise til Murmansk 22. november og retur til Norge 26. november.

KONTAKT:
Christin Thobroe cthobroe@online.no mob. 951 46 141
Hilde Korsæth hilde@tundrafilm.no  mob 977 90 822