GODE APRILNYHETER!

Publisert 31.03.2017

Kulturrådet har delt ut arbeidsstipender.

Deltakelse på Den norske dokumentarfestivalen i Volda.

Nye frister for å søke tilskudd. Nye satser for tilskudd.


STATLIGE ARBEIDSSTIPENDER
Kulturrådets stipendkomite har delt ut ett og toårige arbeidsstipender til tre av våre hardt arbeidende filmkunstnere. Vi gratulerer Truls Krane Meby, regissør, Guro Saniola Uribe Bjerk, regissør og produsent og Knut Erik Jensen, regissør.

DOKFILMFESTIVALEN I VOLDA 26.-30. APRIL
Dokfilmfestivalen har nylig lagt ut programmet sitt. Her ser vi også en sterk deltagelse av filmer fra regionen. Whisperers (David Kinsella), Nowhere to Hide (Zaradasht Ahmed), Ishavsblod (Trude B. Ottersen, Gry E .Mortensen), Karenina & I (Tommaso Mottola), Ambulance (Mohamed Jabaly) og Tungeskjærerne (Solveig Melkeraaen) - alle støttet av NNFS. I tillegg vises Urstemmen av Martin Otterbeck og Vegard Aase, produsert av Rein Film, som nylig har etablert seg i Finnmark. Et spennende produksjonsselskap med masse muskler og spennende prosjekter. Vi gratulerer med etableringen! Dokfilmfestivalen har også tatt med en nydelig kortdokumentar fra Nordland, Hjertefølgerne. NNFS har ikke støttet filmen, men den er regissert av Tord Theodor Olsen, som vant Skårungen 2017 prisen på TIFF som årets nykommer fra vår nordlige filmbransje. I løpet av våren får barnekortfilmen hans St. Elliot festival-premiere.Tord er et talent NNFS har stor forhåpning til. Skårungeprisen ble delt med produsenten Therese Eliassen fra Deadline Film & Media, med etablering i Bodø og på Sortland.

En annen fin regissør og fotograf fra vår region gjør stor oppmerksomhet med sin flotte og gripende dokumentar om et barn på flukt med familien sin, gjennom Europa i dag. NNFS har ikke støttet denne filmen av Erik Håskjold Larsen, 69 minutter av 86 dager. Filmen er produsert av Sant & Usant og fikk hederlig omtale som beste nordiske dokumentarfilm på CPH:DOX nå i mars.

FRIST FOR Å SØKE PRODUKSJONSTILSKUDD
Vi minner om fristen til å søke produksjonstilskudd er 30.april innen kl. 24.00. Søknader sendes via Filmsøk. Innstillingen styrebehandles torsdag 1. juni.

UTVIDA BELØPSGRENSER FOR UTVIKLINGS-OG PRODUKSJONSTILSKUDD
Styret i Nordnorsk filmsenter vedtok i styremøte 28.3 å utvide maksimumsgrensen for tilskudd til utvikling og produksjon. De nye grensene er inntil NOK 200 000 til utvikling og inntil NOK 600 000 i produksjonstilskudd (§3.1). Søkes det produksjonstilskudd beregnes et eventuelt innvilget utviklingstilskudd som en del av det utvida beløpet på 600 000. Vi øker også maksimumsgrensen for tilskudd til distribusjon/lansering til NOK 50 000.

Endringene er gjort gjeldende fra og med 28. mars 2017. Komplette retningslinjer kan du lese her.