PRODUSENTREFF OG KLYNGE

Publisert 06.11.2017

Alle filmprodusenter med AS ble invitert til dialogmøte i Tromsø 3. oktober. Det var bransjeorganisasjonene Filmfond Nord, Nordnorsk Filmsenter, TVIBIT, FilmCamp og Innovasjon Norge som arrangerte møtet. Hensikten var å la produsentene sette ord på hvordan virkemiddelapparatet kan være med å styrke bransjen. Det jobbes fremdeles med oppsummering og etterhvert utrulling av tiltak. Det første konkrete tilbudet vil skje onsdag 15.11 - med KICK OFF FILMKLYNGE NORD, på DRIV i Tromsø.