GARRA DAVÁDAT - STORM FRA NORD

Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord, FilmCamp, Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Filmveksthuset Tvibit går sammen om et pilotprosjekt der målet er en kontinuerlig utvikling og gjennomføring av lavbudsjettproduksjoner i Nord-Norge. Prosjektet er åpent for både norske og samiske produksjoner.

TIDSPLAN
Vi inviterer produsenter etablert i Nord-Norge til å sende inn produksjonsforslag innen mandag 16. desember 2019 til nnfs@nnfs.no. Konsulentene hos initiativtakerne velger ut inntil seks prosjekter som får presentere sine ideer på en pitch kl. 12 søndag 12. januar 2020 i Tvibits lokaler i Parkgata 27-29 i Tromsø.

Ett prosjekt vinner et utviklingstilskudd på NOK 150 000, og blir det prosjektet som får mulighet til å produsere når finansieringen er på plass.

Initiativtakerne har som mål å ha NOK 5 000 000 på plass innen 1. april 2020. Dersom vi ikke klarer det, vil prosjektet ikke bli gjennomført.

HVEM
Det er bare produsenter med registrerte enheter i Nord-Norge som kan søke. Prosjekter med regissør og manusforfatter med registrert bostedsadresse i Nord-Norge vil bli prioritert. Staben skal så langt det er mulig bestå av filmarbeidere bosatt i Nord-Norge, og etterarbeidet skal så langt det er mulig gjennomføres i landsdelen.

HVA
Produksjonen skal være en spillefilm beregnet for kinolansering eller en dramaserie beregnet for TV og/eller nettdistribusjon.

HVOR
Filmen/serien skal spilles inn i Nord-Norge.

HVORDAN
Produsenten må kunne godtgjøre at de har gjennomføringskraft, og arbeidsbetingelsene skal være i henhold til vanlige arbeidsavtaler og tarifflønn.  Produksjonen skal gjennomføres uten annen offentlig støtte enn de NOK 5 000 000 som ligger i grunnfinansieringen. Arbeidskreditter skal ikke være en del av finansieringen.
Det forutsettes at de innsendte forslagene er planlagt utfra den tilgjengelige finansieringen og at dette gjenspeiles i materialet som sendes inn.

UTFORDRING TIL BRANSJEN
En sentral tilnærming til utvikling av prosjektet er at størrelsen på finansieringen setter de kreative rammene for måten historien skal fortelles allerede før manus skrives. Dette er kontrært i forhold til den vanlige måten å gjøre det på, at manus dikterer størrelsen på budsjettet. Ved å snu dette på hodet, og få alle fagfunksjoner med på tilnærmingen, får man kreative utfordringer som både kan bidra til fornyelse av filmkunsten og gjøre det mulig å levere film- og tv-produksjoner på lavere budsjetter.

Produsenter og filmarbeidere som velges ut til pitchen vil få dekket reisekostnadene.

Dato:

16. desember 2019- 12. januar 2020

Sted:

Tvibit, Parkgata 27.-29., 9008 Tromsø

Målgruppe:

Produsenter, regissører og manusforfattere

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk