Bærekraftsatsingen Inntrykk Uten Avtrykk

Publisert 16.01.2024

Bærekraftsatsingen Inntrykk Uten Avtrykk

Et insentiv for å styrke nordnorske filmskaperes evne og mulighet til å skape gode inntrykk med minst mulig fotavtrykk på miljøet

Under banneret «Inntrykk uten avtrykk – grønn produksjon» ønsker vi å fremme bærekraftig audiovisuell produksjon, og sammen med bransjeaktører utvikle en guide for produsenter som ønsker å jobbe på en miljømessig bærekraftig måte.

Satsingens 2 deler er insentivordningen Grønn Produksjon og Grønn Transport. Sistnevnte er åpen for alle former for kulturproduksjon i landsdelen.

Satsingen er støttet av Samfunnsløftet og Tromsø Kommunes Fremtids- og næringsfond.

Grønn produksjon:

Ønsket om å ha et minst mulig fotavtrykk på miljøet er sterkt hos mange filmskapere i Nord-Norge. Det er derimot ingen tvil om at mangelen på grønn infrastruktur, kaldt klima og store avstander ofte skaper en konflikt mellom ønsket mellom å ta vare på sårbar natur lokalt, å ikke påvirke miljøet globalt - og viljen og muligheten til å gjennomføre filmproduksjoner.

Gjennom å tilby et økonomisk insentiv til produsenter som forplikter seg til å jobbe for å beskytte miljøet så godt som mulig i hele produksjonsfasen, skal «Inntrykk uten avtrykk» ha en utløsende effekt på produsenters vilje og mulighet til å forholde seg til bærekraftsmål.

Gjennom eksisterende løsninger og infrastruktur, eller egne initiativ og idéer som tar vare på miljøet og fremmer bærekraftig produksjon, vil filmskapere etterstrebe å gjennomføre sine innspillinger med minst mulig avtrykk på miljøet – for å oppnå bonus, og grønn sertifisering på sin film.

Produsenter som utvikler og leverer en «produksjonsplan for bærekraft» i tillegg til sin vanlige produksjonsplan vil kunne få inntil 10% tillegg til sitt produksjonsbudsjett.

Denne bonusen skal motivere produsentene til å ta aktive valg med tanke på bærekraft før produksjonen gjennomføres.

Erfaringene som disse produksjonene innhenter, vil være med på bygge et veikart for bærekraftig audiovisuell produksjon.

Mer informasjon om hvordan ordningen innrettes vil komme innen 10. mai

IMG_4487-kopi.png#asset:2292:artikkel


Grønn transport:

NNFS har inngått en treårig leasingavtale av 2 helelektriske biler, en varebil og en personbil. Disse to bilene vil stilles til disposisjon til film-, kunst- og musikkutøvere som har transportbehov knyttet til utøvelse av sine produksjoner. Bilene vil lånes ut gratis, men låntager må dekke utgifter knyttet til drift i låneperioden (strøm, bompenger, ferger etc.). Bruken verdisettes etter tilsvarende leiepriser fra utleiefirma, og oppgis som støtte i søknader/rapportering/profilering av utøvers aktuelle produksjon, og skal da fremgå som støtte fra prosjektets «Inntrykk uten avtrykk» sine bidragsytere, altså Samfunnsløftet, m.fl.

Forespørsler om lån av bilene kan foreløpig rettes til senteret pr. epost.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk