Hvordan overleve i filmbransjen under koronapandemien?

Publisert 17.04.2020

Vi har forsøkt å samle ulike tiltak og informasjon som kan komme bransjen til nytte - særlig for dere som er hardest rammet økonomisk som konsekvens av at regjeringen "stengte" ned landet 12.mars.

Nordnorsk filmsenter: Vi har allerede gått ut med informasjon om at ingen tilskudd som er gitt til utvikling og produksjon blir trukket tilbake. Utlegg til fremtidige reiser som er avlyst (der det er innvilget reisetilskudd) trekkes ikke tilbake, der utgifter allerede er påløpt. 

DELTA I TIDSKAPSELEN! For tiden kan filmbransjen koble seg på det flotte prosjektet, der vi inviterer filmfolk til å laste opp filmer (mot vederlag) som beskriver tiden vi alle går igjennom. Første frist for å registrere seg og laste opp er 17.4. Delta! Vi har også flere tilbud om webinarer. Kontoret er i full drift, selv om det er hjemmekontor for Herdis, Tor og Ingrid. Kontakt oss på vanlig måte, det står ikke stille hos oss!

Norsk filminstitutt: Norsk filminstitutt innfører nye tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Det vil nå bli mulig å få tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering for filmer som rammes direkte av koronakrisen. Les mer om alle tiltakene her.

Norsk Kulturråd: Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under koronapandemien.

Kulturrådets nye ordning er tverrgående, og skal stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Både kunstnere, produsenter, kuratorer, arrangører og arenaer, lag og organisasjoner kan søke. Ordningen omfatter også kulturvernprosjekter som dokumenterer og formidler situasjonen i kultursektoren under denne krisen.

Det kan søkes tilskudd til både kommende/nye prosjekter, og prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars. Sjekk linkene under.

Kulturrådets tiltak 

Retningslinjer og søknadsskjema

Kulturrådet forvalter også KULTURDEPARTEMENTETS kompensasjonsordning for kultursektoren, som foreløpig kun dekker arrangement ut april.

Søknadsfrist 21. april. Informasjon om denne ordningen finner du her.

Kulturrådet har også en oppfordring til regjeringen om kraftigere tiltak spesielt rettet mot festivalene. Vi oppfordrer dere alle til å følge med på oppdateringer her.

FØRSTEHJELPSPAKKE RETTET OM MUSIKERE - MEN OGSÅ AKTUELL FOR ANDRE - LES SÆRLIG INFORMASJONEN OM NAV OG RETTIGHETER. 

MUSIKKHJEMMEKONTORET.NO er en nyetablert ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Dette er et samarbeid mellom alle de 7 regionale kompetansesentrene/ musikk i Norge (RYK i Nord-Norge og musikkbransjeorganisasjonene Musikkindustriens næringsråd, Music Norway, Norske konsertarrangører, Kulturrom, Creo, NOPA, GramArt og FONO. Målet er å gjøre veien kort til konkrete svar og nyttige ressurser på ett sted. Sjekk ut!

Troms og Finnmark Fylkeskommune: Den 31.mars ble en rekke hjelpetiltak satt igang for å holde deler av samfunnslivet i gang - særlig for generelle fylkeskommunale tilskuddmottakere og næringsdrivende. Du kan lese om Troms og Finnmark fylkeskommunes egen tiltakspakke her: her

Nordland Fylkekommune: Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette er formulert mer generelt på fylkeskommunens nettside - som du kan lese her.

Innovasjon Norge Arktis: Leder av Innovasjon Norge Arktis, Beate Randhal oppsummerer de ulike tiltakene i denne artikkelen i Nordlys, datert 14.4.

Sparbank 1 Nord Norge: Mange er knyttet opp til denne banken, med lån og prosjekter som har fått tilskudd gjennom Samfunnsløftet. Her kan det gis utsettelse på lån, kontantstøtte og lignende. Les mer om ulike tiltak banken har satt i gang her. Ønsker du å vite mer spesifikt om Samfunnsløftet kan du også lese om dette her.

Tiltak rettet mot samiske film-og kulturarbeidere: ISFI, Samisk Filminstitutt, har satt i gang en undersøkelse i forhold til hvordan covid-19 rammer den samiske delen av filmbransjen. Les mer om dette og annen info fra ISFI her.

NAV: Som alle berørte vet, sliter NAV med å behandle alle typer søknader fort nok, fra folk som har mistet inntekten eller deler av inntekten. Vi oppfordrer alle til å registrere seg på 'mitt nav', legge inn søknad om støtte og sette i gang denne prosessen. Sjekk ut Nav's koronaveiviser her.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk