Nordnorsk Filmsenter søker filmkonsulent i 100% stilling

Publisert 16.09.2019

Nordnorsk Filmsenter arbeider for å skape og utvikle et mangfoldig filmmiljø i Nord-Norge. Vi jobber i hovedsak med tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetanseheving i filmmiljøet, og har også ansvar for arbeid rettet mot unge talenter. Hovedmålgruppa for vår virksomhet er den profesjonelle delen av filmbransjen i de tre nordligste fylkene. Filmkonsulenten har en viktig og aktiv rolle i dette arbeidet.

Filmkonsulenten er en del av en administrasjon som i tillegg består av daglig leder og en administrasjonskonsulent. Filmkonsulenten skal arbeide innenfor filmsenterets mål og satsingsområder, og skal gjennom kontinuerlig kontakt med filmbransjen utvikle den nordnorske og samiske filmen og filmproduksjonen.

Konsulenten skal behandle søknader om utviklings- og produksjonstilskudd til kort- og dokumentarfilm, og vurdere både kunstneriske, faglige og økonomiske sider ved prosjektene. Styret treffer vedtak om produksjonstilskudd. Filmkonsulenten skal ha en aktiv rolle når det gjelder oppfølging av de prosjekter som mottar tilskudd.

Filmkonsulenten skal i samarbeid med daglig leder bygge opp og ivareta kontakten med det nordnorske produksjons-miljøet og være aktiv pådriver for utviklingen av så vel filmprosjekter som filmkompetansen i landsdelen. Filmkonsulenten skal holde seg løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale film- og TV-bransjen. Arbeidet rettet mot unge talenter vil også være en del av stillingens oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Dokumenterbar kunnskap om film- og TV-produksjon
·         Evne til å vurdere potensialet i innkomne søknader
·         Evne til å delta i og påvirke prosesser
·         Evne til å treffe beslutninger og delta i faglige debatter
·         God skriftlig og muntlig formuleringsevne
·         Kulturell-, medie- og samfunnsfaglig orientering
·         Kjennskap til offentlig saksbehandling og administrasjon

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Kjennskap til nordnorsk og samisk kultur og språk er en fordel. Det må påregnes periodevis stor arbeidsmengde og en del reisevirksomhet.

Filmkonsulenten rapporterer til daglig leder.

Stillingens arbeidssted er ved NNFS sin administrasjon i Tromsø. Konsulenten forventes å bo i Tromsø.

Stillingen er et åremål på 4 år. Lønn etter avtale. Forøvrig skjer tilsetting etter de lover og regler, som til enhver tid gjelder for ansatte i Nordnorsk Filmsenter AS.

Forespørsler om stillingen kan rettes til daglig leder Tor Vadseth på tlf. 92056402.

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 1. november 2019 til nnfs@nnfs.no eller til Nordnorsk Filmsenter, boks 114, 9252 Tromsø.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk